Profil Facebook

Usługi księgowe

Pełna Księgowość

 • opracowywanie planów kont;
 • opracowywanie polityki rachunkowości;
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki;
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
 • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości;
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;

Księga przychodów

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejstry VAT;
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów;
 • ewidencja podatku VAT;
 • ewidencja srodków trwałych i wyposażenia;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego;