Profil Facebook

Kadry i płace

Płace i Zus

  • sprządzanie listy płac;
  • ewidencja wynagrodzeń;
  • sporządzanie deklaracji ZUS;
  • przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej (Płatnik);
  • informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach;
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników;