Profil Facebook

POLSKI ŁAD

 

 

 

 

15 listopada 2021 prezydent podpisał ustawę podatkową stanowiącą podstawę Polskiego Ładu. Większość zmian, które wprowadza wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. W zakresie podatku dochodowego niniejsze opracowanie dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zmiany w składce zdrowotnej

 

Podatek liniowy

Składka zdrowotna wynosić będzie 4,9% od dochodu bez możliwości odliczenia od podatku -> nie mniej niż 270 zł

Dochód:

Przychody minus koszty minus opłacone składki społeczne ZUS nie zaliczone do kosztów

 

Skala podatkowa

Składka zdrowotna wynosić będzie 9% od dochodu bez możliwości odliczenia od podatku -> nie mniej niż 270 zł

Dochód:

Przychody minus koszty minus opłacone składki społeczne ZUS nie zaliczone do kosztów

 

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna:

Przy przychodach do 60 tys. zł na rok wynosić będzie ok. 307 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał)

Przy przychodach do 300 tys. zł  na rok wynosić będzie ok. 511 zł (100 % przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał)

Przy przychodach powyżej 300 tys. zł na rok wynosić będzie ok. 920 zł (180% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał)

Rozliczenie na bieżąco lub na bazie danych z roku poprzedniego pod warunkiem prowadzenia działalności przez cały rok.

Przy rozliczeniu na bieżąco zaczynamy od najniższej kwoty w pierwszych miesiącach a po przekroczeniu progu płacimy wyższą składkę. Jednak na koniec roku musimy złożyć korektę pierwszych miesięcy i wyrównać składkę zdrowotną do najwyższego osiągniętego progu.

 

Osoby współpracujące / wspólnicy spółek komandytowych / jednoosobowe ZOO

Składka zdrowotna  – 9% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 509 zł).

 

Zmiany w podatku dochodowym rozliczanym na zasadach ogólnych (skala podatkowa):

 • Zwiększenie kwoty dochodu wolnej od podatku do 30.000 zł co daje nam 5100 zł podatku.
 • Podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł – powyżej tego zarobku płacimy 32% podatku.
 • Wprowadzono ulgę dla klasy średniej:
  • Dotyczy tylko i wyłącznie dochodów z umowy o pracę i działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.
  • Przeznaczona dla osób zarabiających rocznie w granicy od 68412 zł do 133692 zł co daje średniomiesięcznie od 5701 zł do 11141 zł
  • Wykroczenie poza powyższy przedział (roczny) oznacza, że ulga znika całkowicie – nie stosujemy żadnej proporcji.
  • Wskazane aby pracownicy składali rezygnacje z obliczanie powyższej ulgi przy obliczaniu zaliczek na podatek. Nie odbiera im to możliwości rozliczenia jej w zeznaniu rocznym.
  • W przypadku małżonków jeżeli jeden z nich przekroczy limit a drugi będzie poniżej na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy będzie można z niej skorzystać.

Przykład:

Mąż 150.000 zł (indywidualnie traci prawo do ulgi)

Żona 100.000 zł (indywidualnie ma prawo do ulgi)

Łącznie 250.000 zł

Średnia 125.000 na małżonka – teoretycznie w ramach ulgi – prawdopodobnie nie będzie można          skorzystać z ulgi ale czekamy na wyjaśnienia ministerstwa

 

 • Zmiana dla osób samotnie wychowujących dzieci:
  • zmienia się charakter ulgi – zamiast mechanizmu takiego jak we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem będzie przysługiwało odliczenie w wysokości 1.500 zł
 • Ulga dla rodzin z co najmniej 4 dzieci – brak PIT do 170.000 zł

 

Pozostałe zmiany

 • Sankcje dla pracodawców zatrudniających „na czarno” – nowy ład przenosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie na pracodawcę. W przypadku wykrycia takiego zatrudnienia przez urzędników wszystkie składki ZUS oraz PIT jest zobowiązany pokryć pracodawca. Dodatkowo wynagrodzenie to oraz zapłacone składki nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu
 • Nowe limity płatności gotówkowych:
 • firma z firmą – limit 8.000 zł
 • osoba prywatna (konsument) z firmą – limit 20.000 zł (w tym wypadku sankcją będzie              obowiązek podwojenia kwoty przychodu – podwójny podatek)
 • Integracja kasy płatniczej z terminalem – od 1 lipca 2022 – dotyczy „kas on-line”