Profil Facebook

Nowy plik JPK_VAT7 – poszerzenie zakresu przesyłanych informacji.

 

Z dniem 1 października 2020 roku zostaje zmieniony system raportowania VAT. Ustawodawca po pretekstem uproszczenia procedur czyli połączenia deklaracji VAT-7 z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK_VAT) obciążył płatników tego podatku dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi. (dotyczy tylko czynnych podatników VAT)

Pierwszą z nowością jest obowiązek prezentacji w pliku JPK faktur sprzedaży dla osób prywatnych. Do końca września 2020 takie faktury mogły być księgowane zestawieniem a w przypadku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej być pomijane w ewidencji księgowej. Od października 2020 każda faktura sprzedaży musi zostać zarejestrowana w systemie księgowym a informacja o niej przesłana do urzędu skarbowego.

Kolejnym wymogiem będzie konieczność oznaczania faktur sprzedaży dodatkowymi symbolami, których znaczenie prezentuję poniżej.

 1. Symbol GTU – będziemy tymi kodami oznaczać fakturę jeżeli w jej pozycjach znajdą się wybrane towary lub usługi. Oznaczamy fakturę a nie pozycję. Jedna faktura może mieć kilka kodów GTU. Oznaczenia przypisujemy bez względu na kwotę transakcji. Oto one:

 

 • GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. W przepisach tych jest mowa o następujących towarach:
 1. a) benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);
 2. b) benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 S12 90, CN 2207 20 00);
 3. c) gaz płynny (LPG) (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 4. d) olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 5. e) oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 6. f) paliwa typu benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 7. g) paliwa typu nafta do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 8. h) pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 9. i) paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
 10. j) biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, z późn. zm.);
 11. k) pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

 

 • GTU_03 – dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 271019 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_05 – dostawa odpadów -wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT; do odpadów tych należą:
79 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
80 Odpady szklane
81 Odpady z papieru i tektury
82 Pozostałe odpady gumowe
83 Odpady z tworzyw sztucznych
84 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
85 Niebezpieczne odpady zawierające metal
86 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
87 Surowce wtórne metalowe
88 Surowce wtórne ze szkła
89 Surowce wtórne z papieru i tektury
90 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
91 Surowce wtórne z gumy

 

 • GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
7 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
59 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
60 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

Uwaga:
W załączniku nr 11 pozycja ta obejmuje:
Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (PKWiU ex 26.20.11.0)

61 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
62 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
63 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
65 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
66 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

Uwaga:
W załączniku nr 13 pozycja ta obejmuje:
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne (PKWiU ex 26.70.13.0)

69 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
94 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
95 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
96 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

 

 • GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 -8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych -wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
12 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
13 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
14 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
15 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
16 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
17 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
18 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
19 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
20 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
21 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
22 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
23 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
25 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
33 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
34 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
35 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
36 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
37 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
38 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
39 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
40 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
45 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
46 Aluminium nieobrobione plastycznie
56 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
78 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

 

 • GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych -produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 499, z późn. zm.).
 • GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów. – pozycja ta nie dotyczy usług budowlanych a jedynie sprzedaży gotowych budynków i budowli.
 • GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU_12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym -wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej -Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Uwagi do GTU:

 • Dotyczą wyłącznie faktur sprzedaży, nie przypisujemy ich raportom kasowym ani zestawieniom sprzedaży nieudokumentowanej.
 • Muszą być umieszczane także na fakturach do paragonu – bez względu na to czy odbiorcą jest firma albo osoba prywatna.
 • Wprowadzenie tych oznaczeń oznacza konieczność przekazywania większej ilości informacji do biura rachunkowego. Szczególnie symbole od GTU_03 do GTU_09 jeżeli nie zostaną zidentyfikowane przez osobę wystawiającą fakturę mogą zostać nie uwzględnione przez pracownika biura rachunkowego przy tworzeniu raportu JPK.

  

 1. Poza symbolami GTU faktury oznaczane będą także symbolami procedur.
 • SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, októrej mowa w art. 23 ustawy.
 • EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
 • TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 • TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział8 ustawy.
 • TT_D – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział8 ustawy.
 • TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej wprocedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział8 ustawy.
 • MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
 • MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
 • I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 • I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
 • B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
 • B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie zart. 8b ust. 2 ustawy.
 • MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Uwagi do symboli procedur:

 • MPP dotyczy zarówno faktur sprzedaży jak i zakupowych. Dodatkowo nie ma możliwości traktowania wszystkich faktur powyżej 15 000 zł jako MPP. Jeżeli na fakturze o wartości brutto powyżej 15 000 zł znajdą się wyłącznie towary nie umieszczone w zał. nr 15 do ustawy o VAT to oznaczenie takiej faktury jako MPP będzie traktowane jako błąd.
 • Wyjątkowo problematyczny wydaje się być kod Informacja o powiązaniu nie zawsze jest oczywista i może być trudna do identyfikacji dla osoby wystawiającej fakturę (którą nie zawsze jest osoba prowadząca działalność gospodarczą). Także biuro rachunkowe nie ma możliwości samodzielnego uzyskania takiej informacji. W związku z tym to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek wprowadzenia procedur mający na celu identyfikację takich transakcji sprzedaży.

 

Podmioty powiązane to:

 

 1. a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny        podmiot,         lub
 2. b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej        znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

 1. c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 2. d) podatnika i jego zagraniczny zakład.

 

Ponadto, przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

 

1)    posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

 1. a) udziałów w kapitale lub
 2. b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
 3. c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2)    faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji        gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości        prawnej, lub

3)    pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub     powinowactwa do drugiego stopnia.

 

Podsumowanie:

 

Dzięki zmianom w JPK fiskus uzyska mnóstwo nowych danych do analiz, które doprowadzić mają do eliminacji nadużyć podatkowych. Dzięki nim urzędy skarbowe będą miały możliwość przeprowadzać „ciche” czynności sprawdzające czyli kontrole, bez udziału podatnika.

Aby zdyscyplinować podatników przewidziano kary za uchybienia. Każdy niepoprawiony błąd będzie nas kosztował 500 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, musimy zadbać aby biuro rachunkowe otrzymało wszelkie informacje aby prawidłowo wypełnić plik JPK_VAT7. Trzeba mieć na względzie, że z opisów towarów i usług nie zawsze da się wywnioskować czego dotyczy sprzedaż albo uzyskać informację, że w spółce z o.o., dla której wykonaliśmy usługę, nasza żona lub mąż jest prezesem zarządu.