Profil Facebook

Tarcza Antykryzysowa 2.0

 

 

Uwagi i interpretacje do pierwszej wersji tarczy antykryzysowej:

– z umorzenia składek ZUS nie skorzystają przedsiębiorcy korzystający na dzień 31-03-2020 r. z ulgi na start tj. jeżeli w pierwszych 6 miesiącach działalności opłacają tylko składkę zdrowotną – oficjalne stanowisko ZUS

– firmy z pracownikami mogą korzystać z ulgi na ZUS i jednocześnie uzyskać dotacje na pracowników z Urzędu Pracy – muszą jednak we wniosku do Urzędu Pracy zamieścić informacji o zwolnieniu z ZUS

– nie można ubiegać się jednocześnie o dofinansowanie do pracowników z tytułu spadku obrotów (art. 15 zzb) oraz postojowego dla pracowników (lub ograniczenia etatu) (art. 15 g)

 

Najważniejsze zmiany  w Tarczy Antykryzysowej

 

  1. Zwolnienie z ZUS w wysokości 50% należności wykazanej w deklaracji na 3 miesiące dla firm zatrudniających od 10-49 pracowników (art. 31zo ust. 1a i 1b)

Wymogi:

– firma była założona przed dniem 1 lutego 2020 i na dzień 29 lutego 2020 miała zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

– lub firma działała w okresie od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 29 lutego 2020 i na dzień 31marca 2020 miała zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

– lub firma działała w okresie od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020 i na dzień 31marca 2020 miała zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

– w liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych

Co zyskujemy:

– umorzenie 50 % składek ZUS (liczymy od kwoty do zapłaty za dany miesiąc wynikającej z deklaracji DRA)

Uwaga:

– nie wolno wcześniej zapłacić ZUS

Gdzie wniosek:

– Do Zus

 

  1. Świadczenie postojowe (wcześniej określone jako jednorazowe) może być wypłacone przez następne 2 miesiące

Wymogi:

– sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie

– składamy kolejny wniosek (za każdy miesiąc z osobna)

Co zyskujemy:

– świadczenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia tj. 2080 zł – w przypadku gdy suma umów zlecenie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł, świadczenie przysługuje w wysokości sumy kwot wynikających z tych umów (jeżeli wniosek w kwietniu 2020 to liczą się umowy z marca) – dla osób na karcie podatkowej świadczenie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1300

Gdzie wniosek:

Gdzie wniosek:

– Do ZUS – za zleceniobiorców wniosek składa zatrudniający ich przedsiębiorca

 

  1. Zmiana w świadczeniu postojowym z ZUS w stosunku do ustawy z dnia 01-04-2020

– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zlikwidowany został limit obrotów w wysokości 15 595,74 zł

Uwagi:

– dotyczy także osób, które korzystają z Ulgi na start (pierwsze 6 miesięcy działalności)

– nie przysługuje jeśli podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. etat

 

  1. Pożyczka do 5000 zł z PUP. Może być bezzwrotna. Teraz także dla firm bez pracowników.

Wymogi:

– firma była założona przed 1 marca 2020

– dotyczy mikroprzedsiębiorców (w tym tych bez pracowników)

Co daje:

– pożyczka na 12 miesięcy na bardzo niskie oprocentowanie

– może być umorzona jeśli utrzymamy firmę przez 3 miesiące od momentu jej otrzymania

Gdzie wniosek:

– Urząd Pracy

Uwagi:

– po 3 miesiącach od jej otrzymania mamy 14 dni na złożenie wniosku o jej umorzenie !!!

– umorzenie jest zwolnione z podatku dochodowego

– pożyczka na koszty prowadzenia działalności gospodarczej – może być weryfikowane czy została wykorzystana na cele firmowe