Profil Facebook

Przełom 2019/2020 – drogi przedsiębiorco „pamiętaj o”:

  1. Wygenerowaniu osobistego numeru konta podatkowego.

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie wpłaty podatków powinny być dokonywane na indywidualny numer konta bankowego. Aby go uzyskać należy wejść na stronę www.podatki.gov.pl a następnie nacisnąć odnośnik „Generuj” umieszczony przy informacji „Mikrorachunek podatkowy”. Dalej podajemy NIP i drukujemy otrzymany numer konta. PESEL podają osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2020 roku obecne rachunki bankowe urzędów skarbowych staną się nieaktywne i od tej daty wszelkie należności podatkowe wpłacamy na rachunek indywidualny nawet te dotyczące roku 2019 oraz lat wcześniejszych.

Obowiązek dotyczy także spółek. Muszą one uzyskać rachunek w oparciu o swój NIP. W przypadku spółek cywilnych i jawnych powstaje potrzeba wygenerowania wielu rachunków. Jeden dla spółki i dodatkowo po jednym dla każdego wspólnika.

  1. Przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wszyscy przedsiębiorcy prowadzący KPiR posiadający towary handlowe, materiały, półprodukty i wyroby gotowe mają obowiązek przeprowadzić ich spis z natury a następnie je wycenić w cenach netto w przypadku podatników VAT czynnych oraz w cenach brutto w przypadku osób niezgłoszonych lub zwolnionych z VAT.

Obowiązek ten od 2019 roku nie dotyczy podatników, którzy wybrali opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  1. Szybkim dostarczeniu dokumentów za grudzień 2019 do biura rachunkowego jeśli planujesz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. (nie dotyczy przedsiębiorców korzystających z niższego ZUS dla osób rozpoczynających działalność)

Do 7 stycznia 2020 roku mamy czas na złożenie zgłoszenia dotyczącego wyboru skorzystania z obniżonych składek ZUS. Przysługuje ona podatnikom, których sprzedaż za 2019 rok nie przekroczyła 67 tyś zł. Zasada ta obowiązuje tylko za miesiąc styczeń 2020 roku.

Od lutego 2020 roku będą obowiązywać nowe zasady małego ZUS. Będą mogły skorzystać z niego osoby prowadzące działalność gospodarczą, których sprzedaż w 2019 roku nie przekroczyła 120 tyś. zł. Znacznie wzrosła kwota przychodu w stosunku do przepisów wcześniejszych. Zostało jednak tu dodane nowe kryterium (limit) ograniczające tą ulgę. Jeśli średniomiesięczny dochód (zysk) przekroczy 6400 zł nie skorzystamy z niskiego ZUS. (jest tu ukryta pułapka – do dochodu należy dodać składki społeczne zaksięgowane w koszty uzyskania przychodu)

Niski ZUS za styczeń 2020 roku oraz ten od lutego 2020 roku są niezależne od siebie i wymagają odrębnych zgłoszeń do ZUS.