Profil Facebook

Ważne zmiany w przepisach dla przedsiębiorców 2019 cz. 3

1. Faktura wyłącznie do paragonu z NIP – ograniczenie wchodzi w życie z dniem 01-01-2020 r. Od tej daty, po wystawieniu zwykłego paragonu, sprzedawca nie będzie miał możliwości wystawienia do niego faktury dla podatnika VAT. Oznacza to, że każdorazowo nabywając towar lub usługę jako podatnik VAT musimy na wstępie zaznaczyć, iż oczekujemy wystawienia faktury VAT.

Niektóre z dostępnych kas fiskalnych posiadają funkcję nadawania numeru NIP paragonom. Jeżeli sprzedawca skorzysta z tej funkcji, będzie mógł do takiego paragonu wystawić fakturę VAT. Nie zmienia to jednak faktu, że nabywca będzie musiał o NIP-ie poinformować sprzedawcę przed jego wydrukiem.

Sprzedawcy w trosce o klientów, powinni zamieścić przy kasach informację przypominającą o obowiązku żądania faktury VAT przed wydrukiem paragonu.

Wyjątek stanowi sprzedaż dokonywana przez taksówkarzy. Z uwagi na uwarunkowanie techniczne kas fiskalnych zamontowanych w taksówkach, ustawodawca wyłączył ich z powyższego ograniczenia do wystawiania faktur VAT.

Za wystawienie faktury do paragonu na którym brak numeru NIP, czekają podatników następujące sankcje:

– 100% podatku wykazanego na fakturze dla jej wystawcy

– 100% podatku odliczonego z takiej faktury dla jej nabywcy

Nadal będzie jednak możliwe wystawianie faktur do zwykłego paragonu dla osób prywatnych. Tak wystawiona faktura nie przyniesie negatywnych skutków dla sprzedawcy.

2. Większe możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT – to jedyne pozytywne dla podatników VAT nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać od 01-11-2019 r.

Wraz z pojawieniem się w naszym systemie podatkowym mechanizmu podzielonej płatności, wielu przedsiębiorców ma problemy z wykorzystaniem środków zgromadzonych na rachunku bankowym VAT. Od początku listopada 2019 r.  będą oni mogli dużo łatwiej zagospodarować zgromadzone tam środki, bowiem znacznie poszerzy się katalog danin publicznych, które będzie można regulować z tego konta. A są to zobowiązania z tytułu:

– podatku dochodowego od osób prawnych

– podatku dochodowego od osób fizycznych

– składek ZUS

– podatku akcyzowego

– należności celnych

3.  Indywidualny rachunek podatkowy – planowany jest od początku stycznia 2020 r. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, iż resort finansów nie zrealizuje tej zmiany w wyznaczonym terminie.

Na wzór indywidualnego konta wprowadzone przez ZUS, każdy podatnik ma otrzymać swój osobisty numer konta w urzędzie skarbowym, na które będzie wpłacał zobowiązania podatkowe (VAT, PIT, CIT, PCC, itd).

W założeniu ma on uporządkować wpłaty podatników, jednak przyjęte rozwiązania zaliczania wpłat na poszczególne podatki, może spowodować spore zamieszanie. Zostaną one rozliczone w następującej kolejności:

  1. najwcześniejsze zaległe zobowiązania (których termin zapłaty już minął) – bez względu na tytuł płatności jaki podamy na przelewie,
  2. najwcześniejsze zobowiązania (te w terminie jak i po) – jeżeli na przelewie nie podamy tytułu płatności,
  3. wskazane na przelewie zobowiązania podatkowe – jeżeli zostały wskazane na przelewie a podatnik nie posiada zaległych innych zobowiązań